ЗА НАС ДЕЙНОСТ ЦЕНИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТ ЛЯТО 2022

* Месечната такса от 270 лв. се внася авансово от 1-во до 5-то число
на текущия месец.

* В месечната такса влиза и услугата вземане и водене на децата
от и до училище (транспорт).

* По време на ученическите ваканции (Коледна, Пролетна, Междусрочна, Лятна и от 1 до 15 септември), приблизително три месеца в годината, децата от Занималнята я посещават целодневно при 10 часов работен ден без допълнително заплащане.

РАБОТНО ВРЕМЕ

от понеделник до петък

8 - 18 ч.

с дежурства до 19 часа

© created by Stella Kukusheva