ЗА НАС ДЕЙНОСТ ЦЕНИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТ ЛЯТО 2022

Частна занималня "Младост" е първата на територията на община Младост
и работи повече от 20 години под ръководството на г-жа Емилия Тантилова.

В Занималнята се приемат деца в начален етап на обрзование (1-4 клас)
и предучилищна възраст.

Заниманията се водят в малки групи от 8 до 10 ученика в удобно за всеки време.
I-ва смяна: 08:00 - 12:30 ч. , II-ра смяна: 13:30 - 18:00 ч., с дежурства до 19:00 часа.

Осигурена е обедна почивка и организация по транспортиране на децата
до и от училище.

Основни приоритети в работата са: децата да се чувстват добре в Занималнята,
да я посещават с желание и да имат висока успеваемост в училище.

© created by Stella Kukusheva